Sokolovský BMW Group 1/4 maraton pořádá Městský dům kultury Sokolov, generálním partnerem se pro rok 2019 stala společnost BMW Group. První ročník se konal v roce 2014. Dnes je závod součástí velkolepé předprázdninové události Hurááá, prázdniny, která se každoročně v Sokolově koná v závěru června. Vše vrcholí Mezinárodní soutěží ohňostrojů v lesoparku Bohemia. Kdo před letními prázdninami najde cestu do Sokolova, neudělá chybu.

Sokolovský BMW Group 1/4 maraton

Běžecký závod je vyhledávanou sportovní událostí v regionu. Převážně rovinná trasa o délce kolem 10 km povede nově hlavně centrem města. Závodníci si tak mohou užít podporu přihlížejících fanoušků i náhodných kolemjdoucích. Sokolovský BMW Group 1/4 maraton je pro ženy i muže s doporučenou dolní věkovou hranicí 16 let. Start v 11 hodin.

Po registraci pošleme e-mail s pokyny k internetové platbě. Závodník je pokládán za registrovaného po připsání startovného na účet organizátora.  Startovné pro Sokolovský BMW Group 1/4 maraton  je 150 Kč při platbě předem, 200 Kč na místě. V případě zrušení registrace startovné nevracíme.


PROPOZICE

Start, cíl Sokolovského BMW Group 1/4 maratonu

22. 6. 2019 v 11:00

Sportovní areál ISŠTE

Jednoty 1788

Sokolov 360 01

GPS: 50.1834103N, 12.6467625E (www.mapy.cz)

Trasa:

Zázemí závodu

V areálu jsou k dispozici šatny pro drobné osobní věci, WC, sprchy, občerstvení, nápoje.

Parkování v okolí.

Informace, pokladna, registrační stánek

Sportovní areál ISŠTE

21. 6. 2019
17:00-21:00

22. 6. 2019
08:00-10:00

Vyhlášení výsledků

Sportovní areál ISŠTE
22. 6. 2019
12:30
Případné protesty vůči výsledkům závodu je nutno uplatňovat ihned po jejich zjištění u pořadatelů, nejpozději však do 12:15 hodin.

Obecná ustanovení

Při prezentaci je závodník/zákonný zástupce povinen prokázat se platným úředním dokladem. Každý účastník startuje v závodech na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí s vědomím možného vzniku zranění nebo škody na majetku, za které nenese pořadatel odpovědnost. Za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci. Zasláním registračního formuláře uživatel prohlašuje, že souhlasí s užitím zadaných osobních údajů, a to výhradně pro potřeby pořadatele a že souhlasí s pořízením a užitím audio, foto a video záznamů z průběhu akce a případným zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítích, které spravuje. Zejména Sokolov, Městský dům kultury Sokolov / Sokolovské infocentrum, Sokolovský ¼ maraton, Hurááá, prázdniny – mezinárodní soutěž ohňostrojů.

1393
© SOKOLOVSKÝ ČTVRTMARATON