Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 maraton

Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 maraton pořádá Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace. Generálním partnerem závodu se již podruhé stala společnost BMW Group. První ročník se konal v roce 2014 a rok od roku nabývá na oblíbenosti běžců nejen z české krajiny. V roce 2021 se můžete těšit na změny! Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 maraton odstartuje v sobotu 19.06. Kdo před letními prázdninami najde cestu do Sokolova, neudělá chybu.

Běžecký závod je vyhledávanou sportovní událostí v regionu. Převážně rovinná trasa o délce kolem 10 km povede nově hlavně centrem města. Závodníci si tak mohou užít podporu přihlížejících fanoušků i náhodných kolemjdoucích. Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 maraton je pro ženy i muže s doporučenou dolní věkovou hranicí 16 let. Start v 17 hodin.

Po registraci pošleme e-mail s pokyny k internetové platbě. Závodník je pokládán za registrovaného po připsání startovného na účet organizátora. Startovné pro Sokolovský BMW Group 1/4 maraton i 1/2 maraton je 300 Kč (200 Kč, zvolíte-li možnost bez trička) při platbě předem. Při platbě na místě je startovné o 100 Kč vyšší.

Start, cíl Sokolovského BMW Group 1/4 & 1/2 maratonu:

19.06.2021
náměstí Budovatelů
Sokolov 360 01
GPS: 50.1805183N, 12.6451067E (www.mapy.cz)

Trasa:

BUDE VČAS ZVEŘEJNĚNA

Zázemí závodu:

V areálu jsou k dispozici šatny pro drobné osobní věci, WC, sprchy, občerstvení, nápoje.
Parkování v okolí.

Informace, pokladna, registrační stánek:

vestibul Městského domu kultury
18.06.2021
17:00 – 21:00

náměstí Budovatelů
19.06.2021
14:00 – 16:00

Vyhlášení výsledků:

náměstí Budovatelů
19.06.2021
19:30
Případné protesty vůči výsledkům závodu je nutno uplatňovat ihned po jejich zjištění u pořadatelů.

Obecná ustanovení:

Při prezentaci je závodník/zákonný zástupce povinen prokázat se platným úředním dokladem. Každý účastník startuje v závodech na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí s vědomím možného vzniku zranění nebo škody na majetku, za které nenese pořadatel odpovědnost. Za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci. Zasláním registračního formuláře uživatel prohlašuje, že souhlasí s užitím zadaných osobních údajů, a to výhradně pro potřeby pořadatele a že souhlasí s pořízením a užitím audio, foto a video záznamů z průběhu akce a případným zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítích, které spravuje. Zejména Sokolov, Městský dům kultury Sokolov / Sokolovské infocentrum, Sokolovský ¼ maraton, Hurááá, prázdniny – mezinárodní soutěž ohňostrojů.