Stezka skřítka Sokolníčka

I letos se můžete těšit na Stezku skřítka Sokolníčka, informace a registrace již brzy zde na webu!

Stezku skřítka Sokolníčka pořádá Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace společně s Karlou Kohoutovou a Martinou Baborovskou. První ročník se konal v roce 2016 a od té doby se těší velké oblíbenosti u dětí i jejich rodičů. 

Vydejte se po stopách skřítka Sokolníčka. Hry a úkoly na 9 stanovištích se skřítky baví děti od nejútlejšího věku. Jako odměna za zdolání zábavné trasy je jim balíček se sladkostmi a dárečky pro každého.

Po registraci pošleme se s vámi spojíme pomocí emailu, domluvíme konkrétní čas startu a pošleme platební údaje. Cena startovného činí 50 Kč za jedno startující dítě. Účastník je pokládán za registrovaného po připsání startovného na účet organizátora. V případě zrušení registrace startovné nevracíme.

Start, cíl Stezky skřítka Sokolníčka:

???
Areál Bohemia (za workoutovým hřištěm)

Obecná ustanovení:

Při prezenci je závodník/zákonný zástupce povinen prokázat se platným úředním dokladem. Každý účastník startuje v závodech na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí s vědomím možného vzniku zranění nebo škody na majetku, za které nenese pořadatel odpovědnost. Za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci. Zasláním registračního formuláře uživatel prohlašuje, že souhlasí s užitím zadaných osobních údajů, a to výhradně pro potřeby pořadatele a že souhlasí s pořízením a užitím audio, foto a video záznamů z průběhu akce a případným zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítích, které spravuje. Zejména Sokolov, Městský dům kultury Sokolov / Sokolovské infocentrum, Sokolovský ¼ maraton, Hurááá, prázdniny – mezinárodní soutěž ohňostrojů.