sokolov

[ad_1]

CHYSTÁ SE AKCE „SOKOLOV V TENISKÁCH“

Naše město už zažilo ledacos. A v blížícím se červnu si připíše do událostí letošního roku zbrusu novou a značně ojedinělou celoměstskou akci nazvanou „Sokolov v teniskách“. Co všechno se za tímto názvem skrývá, to prozradí náš rozhovor s místostarostou Mgr. Ladislavem Sedláčkem.

Co vlastně vedlo k uspořádání této akce?

Inspirací byl podnět ze Studentského zastupitelstva, které chtělo, aby se uspořádala nějaká akce, kde by se mohlo zapojit co nejvíc dětí. Chtěli příležitost ke společnému setkání a zasoutěžení si a hlavně abychom zvedli ty takzvaně televizní a počítačové sportovce z křesel.

Z nejmenovaných zdrojů jsem zaslechla, že hlavním iniciátorem tohoto záměru jste Vy. Je tato informace správná?

Dovolil jsem si tuto myšlenku uchopit tak, aby se zapojilo co nejvíce obyvatel všech generací našeho města. Musím prozradit, že vše začalo u piva, a to původně debatou o organizaci Sokolovského čtvrtmaratonu jako doplňující akci k „Hurá prázdniny“. A nakonec se z toho vytvořila celotýdenní sportovní akce, kterou jsme nazvali „Sokolov v teniskách“.

Jistě máte vytvořen nějaký organizační výbor, kdo je v něm mimo radnici zastoupen?

Rád bych uvedl spoluorganizátora závodů Lukáše Červeného, který je mou pravou rukou, Ivu Ondrejkovou, ředitelku DDM Sokolov, občanské sdružení ONeSA, zastoupené panem Janem Fedorkem, Marka Kříže, Romana Švancara, ředitele ZUŠ, Hanku Procházkovou z MP Sokolov, Jana Picku, ředitele MDK, Michaela Runda, ředitele sokolovského muzea. Chtěl bych všem, co se na přípravě podílejí velmi poděkovat, protože to se mnou nemají vůbec lehké . Poměrně často jim měním jejich plány a nápady, ale vždy se dokážeme dohodnout. S organizací a financováním akce pomáhá rovněž Karlovarský kraj. K mé velké radosti převzal záštitu nad Školympiádou bývalý učitel tělesné výchovy, hejtman našeho kraje PaedDr. Josef Novotný. Tímto mu velmi děkuji. A také nemohu opomenout poděkovat mým odborům školství a sociálních věcí, protože můj tlak na ně je opravdu velký.

Jak chcete co nejvíc občanů (malých i velkých) z našeho města do tohoto sportování aktivně zapojit?

Akce má oslovit co nejširší veřejnost, proto úzce spolupracujeme se školskými zařízeními, sportovními kluby, neziskovými organizacemi, kluby seniorů a spolky sdružujícími zájmové skupiny, se studentským zastupitelstvem, které osloví potenciální účastníky. Dále bude akce propagována v médiích, přes FB, prostřednictvím webových stránek města a nově vzniklých stránek maratonu www.sokolovskyctvrtmaraton.cz, kde bude možné se na závody přihlásit.

Ale pro různý věk i pohybové schopnosti bude třeba přizpůsobit výběr disciplín?

Nechali jsme si poradit od odborníků, jak by měly jednotlivé disciplíny probíhat právě s ohledem na tato kriteria. Myslím, že to bude velmi zajímavé.

Máte už hotový harmonogram na jednotlivé dny?

První den v pondělí 16. 6. bude Sportovní seniorský den, druhý den 17. 6. budou Sportovní hry pro zdravotně a tělesně postižené a 18. 6. bude Sportovní soutěžní den pro všechny děti z našich mateřských škol. Tyto první tři dny budou probíhat v areálu DDM z důvodu zajištění bezpečnosti a zdravotních potřeb účastníků. Čtvrtek 19. 6. a pátek 20. 6. bude věnován Školympiádě, jejímž hlavním centrem bude náměstí Budovatelů. Tady také bude zahájení, vyhodnocování i závěrečný ceremoniál. Jako její součást na Starém náměstí proběhne ve čtvrtek florbalový turnaj, zakončený od 15:00 zápasem učitelů tělesné výchovy proti místním politikům. V pátek po celý den budou v jejím rámci probíhat v Zámeckém parku, v sokolovském zámku a Husových sadech netradiční soutěžní disciplíny, dále využijeme i různá sokolovská sportoviště. Třeba sportovní halu ISŠTE, Koupaliště Michal, Městské koupaliště, tělocvičny na našich školských zařízeních a podobně. Tyto dva dny budou závodit děti ze všech sokolovských základních škol, předpokládáme zapojení cca 400 dětí, což je opravdu velký počet. Sobota 21. 6. bude vyvrcholením akce. Poběží se první, a doufám, že ne poslední, Sokolovský čtvrtmaraton. Dále se uskuteční „Kočárkyáda“ – běh či jízda na kolečkových bruslích s kočárkem, závody na bruslích, bruslařský sprint – profesionálně měřené, a to vždy v několika kategoriích, nordic walking – nesoutěžní představení vyznavačů zdravotní turistiky po vytyčené trati. V areálu Bohemia se budou též prezentovat sportovní oddíly města (karate, street workout, kopaná apod.). Chtěli bychom tak využít pro propagaci masového sportu a našich sportovních oddílů popularity a vysoké návštěvnosti dvoudenního programu významné krajské akce „Hurá prázdniny – soutěž ohňostrojů“. Na akci nám přislíbil účast ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA. V sobotu se tedy bude jednat o nově vznikající tradici zaměřenou na rekreační sportovce se zapojením rodičů a dětí, včetně těch nejmenších v kočárku, kterou zamýšlíme pořádat pravidelně každý rok.

A jak reagovali na celý záměr sponzoři?

Byl jsem velmi mile překvapen ochotou oslovených firem podílet se finančně na zajištění části akce, konkrétně na čtvrtmaratonu a olympijském dnu mládeže. Do dnešní doby ji podpořilo na 70 subjektů. Nejprve jsem všem osobně vysvětlil, o co půjde, a setkal jsem se se vstřícností. Samozřejmě každý sponzor podle svých možností. Nejen za sebe, ale za celé vedení města mohu říci, že si toho velmi vážíme. Ještě jednou všem patří velké díky a můj obdiv, protože bez nich by se akce „Sokolov v teniskách“ nemohla uskutečnit.

Děkuji za rozhovor.
PhDr. Helena Kavková, redaktorka

sokolov

[ad_2]

Otevřít původní příspěvek na Facebooku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.